• Scientific production
Publication Type Article
Title Subjectiviteit en psychiatrie : een therapeutische insteek op het ontwikkelen van een persoonlijk standpunt
Authors Velpry L.
Journal Systeemtheoretisch Bulletin
Number 3
Year 2017
Back to the list