Type de Publication Article
    Titre Subjectiviteit en psychiatrie : een therapeutische insteek op het ontwikkelen van een persoonlijk standpunt
    Auteurs Velpry L.
    Revue Systeemtheoretisch Bulletin
    Numéro 3
    Année 2017