• Production scientifique
Type de Publication Article
Titre Subjectiviteit en psychiatrie : een therapeutische insteek op het ontwikkelen van een persoonlijk standpunt
Auteurs Velpry L.
Revue Systeemtheoretisch Bulletin
Numéro 3
Année 2017
Retour à la liste